SELLER
Search
Türkçe中国

MEMBERSHIP FORM

Company Name
Authorized Person
Phone
E-mail
Password
Password ( again )
Address
Country
City

What will be your commercial position in the Portal?
Buyer
Add
Seller
Add

Do you export?
Do you import?

Are you a manufacturer?

Are you a wholesaler?

Are you a retailer

(Click for membership agreement )
Create Membership

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EXPOLLA (www.expolla.com )

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca Site olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. Site sahibi bu Site'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site'yi, Site kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu Site'nin sahibi Özgürlük Mahallesi 2651 Sokak 20/C Kepez/ANTALYA adresinde ikamet eden ARİA WEB HİZMETLERİ TURİZM TİCARET A.Ş. bundan böyle kısaca ARİA A.Ş. olarak anılacaktır. Site'de sunulan hizmetler ARİA WEB HİZMETLERİ TURİZM TİCARET A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu Site'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları ARİA A.Ş. dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler Site'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. ARİA A.Ş. tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği Site hizmetlerinden yararlanan ve Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ARİA A.Ş., Site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangilerinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.2. ARİA A.Ş.’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, ARİA A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, ARİA A.Ş.’ye açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin ARİA A.Ş.'ye açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ARİA A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.3. Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ARİA A.Ş.'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ARİA A.Ş. çalışanlarının ve yöneticilerinin, ARİA A.Ş. yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel yazınsal ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ARİA A.Ş., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.4. Kullanıcılar, Siteyi kullanarak, ARİA A.Ş.’nin, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcı'ların işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ARİA A.Ş.'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.5. Kullanıcı'lar, ARİA A.Ş.'ye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. ARİA A.Ş., Kullanıcı'lar tarafından ARİA A.Ş.'ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.6. Kullanıcı'lar, Site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ARİA A.Ş.'nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.7.ARİA A.Ş., Site dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ARİA A.Ş., bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Kullanıcı'lar, ARİA A.Ş.'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ARİA A.Ş. tarafından Kullanıcı'lardan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde ARİA A.Ş. tarafından yapılabilir. ARİA A.Ş. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

2.8.Site üzerinden, ARİA A.Ş.'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik'lere ve/veya dosyalara link verilebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki link'ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu link'ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ARİA A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.9. ARİA A.Ş., Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası, kullanıcılarla ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ARİA A.Ş. aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.0. Yıllık Üyelik Bedelinin ve satın alınan kredi bedellerinin iadesi ve iptali yoktur.

3.1. Kullanıcı, yetkili olmayan üçüncü kişilerin Kullanıcı üzerinden Aria A.Ş. Hizmetlerine erişmesine izin veremez ve Aria A.Ş. tarafından yayımlanan güvenlikle ilgili talimatlara uyar. Ücretli üyelik gerektiren Aria A.Ş. Hizmetlerine erişebilmek için Kullanıcı, Aria A.Ş. tarafından verilen veya onaylanan kullanacı adı ve şifreleri kullanır. Kullanıcı, Aria A.Ş. tarafından verilen veya onaylanan kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur ve söz konusu kullanıcı adını ve şifreyi başkalarına gösteremez/kullandırtamaz.

3.2. Aria A.Ş. Hizmetleri'ne erişimde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrelerinizin gizliliğinin korunması kullanıcıya aittir.Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm hareketler için Aria A.Ş.’a karşı münhasıran sorumluluk kullanıcıya aittir. Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiğiniz anda hiç vakit kaybetmeden Aria A.Ş.’a haber vereceğinizi kabul etmektesiniz.

3.3.Yıllık Üyelik ile kazanılan haklar bir sonraki yıla devredilemez.

3.4. Aria A.Ş., genellikle sadece kendi tasarrufu ile ve önceden haber vermeksizin Size veya genel olarak kullanıcılara 'Aria A.Ş. Hizmetleri'ni ('Aria A.Ş. Hizmetleri' kapsamındaki herhangi bir özelliği) sürekli veya geçici olarak vermeyi durdurabilir

3.5. Alım taleplerine Satıcı Firmalar tarafından teklif verildiğinde Teklif mail olarak alıcıya iletilmektedir. Alım talebi veren firmanın iletişim bilgilerini Aria A.Ş. , Satıcı Firmaya vermek zorunda değildir.

3.6. Aria A.Ş. hizmetleri üzerinden yapılan ticari görüşmeler hiçbir surette kesin ve bağlayıcı özellikler taşımamaktadır. Firmalar ticari görüşmeler sonucunda açılan iletişim bilgileri açıldıktan sonra direkt görüşmelere geçerek kesinleşmiş sonuçlara ulaşabilir. Aria A.Ş. hiçbir surette yapılan ticari görüşmelerde sorumluluk kabul etmez.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1. Bu Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ARİA A.Ş.'nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ARİA A.Ş.’ye ait ve/veya ARİA A.Ş. tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, ARİA A.Ş. hizmetlerini, ARİA A.Ş. bilgilerini ve ARİA A.Ş.'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ARİA A.Ş.'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde ARİA A.Ş. tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ARİA A.Ş.'nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

3.2. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde ARİA A.Ş. tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ARİA A.Ş.; ARİA A.Ş. hizmetleri, ARİA A.Ş. bilgileri, ARİA A.Ş. telif haklarına tabi çalışmaları, ARİA A.Ş. ticari markaları, ARİA A.Ş. ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

ARİA A.Ş., tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Site Kullanım Koşullarını periyodik olarak Site'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ARİA A.Ş. işbu Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ARİA A.Ş. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ARİA A.Ş.'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ARİA A.Ş.’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Site Kullanım Koşulları ARİA A.Ş. tarafından Site içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ARİA A.Ş., dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

8.DİĞER ŞARTLAR VE İÇERİKLER

Eğer Kullanıcı, Aria A.Ş. ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilse, Kullanıcı Aria A.Ş. Hizmetlerini kullanamaz ve Kullanım Koşullarını kabul edemez.

'Aria A.Ş. Hizmetleri' başka internet sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. Aria A.Ş.’ın bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip internet siteleri, linkler ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, içeriği, ürünü, bilgiyi veya diğer maddeleri onaylamadığını Kullanıcı peşinen kabul eder.

Kullanıcı, bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu internet siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu internet siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün, bilgi veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağı güvenden dolayı maruz kalacağı her türlü kayıp veya zarardan Aria A.Ş.’ın sorumlu olmadığını kabul eder.